Stiri Juridice

Invalid or Broken rss link.

mediere.jpg                                   

            De ce biroul de mediere “Dan Tincă” - www.mediator.dantinca.ro

            Echipa de profesionişti, ce reprezintă Biroul de Mediere “Dan Tincă”, este repererul de excelenţă al serviciilor de mediere din România promovând permanent principiul “UN PROCES EVITAT ESTE UN PROCES CÂŞTIGAT”!

            Astfel, prin mediere, modalitate alternativă de rezolvare a disputelor/conflictelor justiţiabilii îşi pot rezolva problemele în afara uşilor judecătoriilor şi tribunalelor, asistaţi de un profesionist în arta medierii.

            Serviciile de mediere, puse la dispoziţia justiţiabililor, de către Biroul de Mediere "Dan Tincă", are acoperire naţională, funcţională, în toate judeţele României, precum şi, convenţii de colaborare internaţională în ţări precum: Germania, Italia, Spania, Franţa, SUA, Canada, Anglia, Grecia, Bulgaria, Macedonia şi Albania.

           Biroul de Mediere “Dan Tincă” deţine un sistem performant de realizare a medierii on-line, fiind în măsură să ofere servicii de mediere în orice loc, unde cealaltă parte are acces la internet prin skype – cont Mediator Dan Tinca. Puteţi trimite o cerere pe adresa: Mediator Dan Tinca.

            Pretutindeni, unde veţi întâlni sigla biroului, veţi avea garanţia unor servicii realizate cu pasiune, eficienţă, accesibilitate şi profesionalism în condiţii de maximă confidenţialitate. Experienţa profesională a mediatorului şi a echipei pot asigura succesul.

            Echipa Biroului de Mediere are certificate de acces la informaţii clasificate, eliberate de ORNISS şi autorizaţie eliberată de Consiliul de Mediere pentru liberă practică.  

            Biroul de mediator “Dan Tincă” colaborează cu un birou de avocatură cu vastă experienţă în domeniul dreptului, având o experienţă de peste 30 de ani, numai la în slujba justiţiabililor şi 5 stagiari. De asemenea, biroul are parteneriate încheiate cu experţi pe diferite domenii (evaluator, experţi în clădiri, auto, asigurări, medici, experţi în lucrări agricole,  etc), executor judecătoresc şi notar.   

                                                         

            Principiile  Biroului de Mediere "Dan Tincă"

     -    Un proces evitat este un proces câştigat!

     -   Vrem să fim o echipă complexă de profesionişti în domenii variate de conflicte/dispute, litigii; 

     -    Responsabilitate, respect şi colaborare;

     -    Promovăm şi susţinem munca în echipă pentru realizarea succesului;

     -    Acceptăm rolul fiecărui participant în procesul de mediere.

 

            Misiune

            Să găsim soluţii smart şi personalizate pentru fiecare caz în parte

 

            Valorile noastre

    -   Respect faţă de justiţiabil şi problema lui;

    -   Etică;

    -   Consecvenţă, seriozitate şi profesionalism;

    -   Creativitate, adaptabilitate şi flexibilitate;

    -   Formare continuă;

    -   Energie şi entiziasm – condiţie “sine qua non”;

    -   Excelenţă – totul la standarde înalte de profesionalism;

    -   Sustenabilitate, accesibilitate.

 

   Certificări şi autorizări

      Biroul de Mediere “Dan Tincă”este membru al Asociaţiei pentru Rezolvarea Conflictelor, www.rezolvarea-conflictelor.ro, organizaţie neguvernamentală, având ca scop şi  obiective rezolvarea conflictelor prin mijloace extrajudiciare.

 

              Motto: "UN PROCES EVITAT ESTE UN PROCES CÂŞTIGAT"!

 

                         Cu stimă,
               www.dantinca.ro